29 สิงหาคม 2550

โครงการรีไซเคิล


ปัจจุบัน โลกมีวิวัฒนาการสูงขึ้น และประชากรก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ปัญหาด้านมลภาวะและขยะ ต่างๆ ที่เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมที่มีอยู่เสียไป มีผลต่อการดำรงชีวิตของประชากร
ภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระดาษ พลาสติก โฟม อลูมิเนียม แก้ว ซึ่งได้ผลิตมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน จุดประสงค์ เพื่อบรรจุอาหารและน้ำ เพื่อความสะดวกในการบริโภค เมื่อเสร็จสิ้นการบริโภค มนุษย์ก็จะนำไปทิ้งเป็นขยะ ดังที่สร้างปัญหาให้สังคมในปัจจุบัน
มนุษย์จึงได้หาหนทางที่จะจัดการกับขยะเหล่านั้นด้วยวิธีต่างๆ และวิธีการหนึ่งที่ได้พยายามนำบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ เช่น "แก้ว" เพราะแก้วเป็นวัตถุที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และเมื่อนำเศษแก้วมาหลอมใช้ใหม่ก็ยังคงคุณภาพเช่นเดิม ซึ่งจะแตกต่างกับพลาสติกหรือโฟม ไม่ค่อยมีการนำกลับมาใช้ใหม่ แม้จะนำกลับมาใช้ใหม่คุณสมบัติก็ไม่บริสุทธิ์ครบถ้วนเหมือนเดิม
แก้วจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต จากความสำเร็จในการนำเศษแก้วกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ได้ ทำให้ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และลดปัญหาขยะ อีกทั้งยังลดการขาดดุลจากการที่ต้องสั่งซื้อสารเคมีจากต่างประเทศอีกด้วย บรรจุภัณฑ์แก้ว นอกจากมีสีสันและรูปลักษณ์ที่สวยงาม สามารถปกป้องคุณภาพสินค้าได้อย่างดีเยี่ยมแล้วยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค ซึ่งการนำกลับมาใช้ใหม่มีได้หลายรูปแบบคือ
Recycle ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีสามารถนำกลับมา รีไซเคิลหรือใช้ในการผลิตใหม่ซ้ำๆ ได้ไม่รู้จบโดยยังมีคุณสมบัติเหมือนเดิม 100% วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์แก้วคือ ทรายแก้ว หินปูน หินโดโลไมท์ หินฟันม้า เป็นแร่ธาตุในธรรมชาติ และโซดาแอซ รวมถึงสารเคมีต่างๆ ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ การรีไซเคิล หรือการใช้ผลิตภัณฑ์แก้วเก่า หรือเศษแก้วกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ จึงเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังลดการขาดดุลจากการสั่งซื้อสารเคมีจากต่างประเทศด้วย
เศษแก้วที่นำมาหลอมทำผลิตภัณฑ์ใหม่ยังช่วยประหยัดพลังงานในการหลอมได้อีก 2 ถึง 3 % ทุกๆ 10 % ของเศษแก้วที่ใช้เพิ่มขึ้น ผลพลอยได้จากการใช้พลังงานที่น้อยลง คือการลดมลภาวะทางอากาศจากไอเสียในการหลอมด้วยอีกทางหนึ่ง ดังนั้นปัญหาขยะมากมายในประเทศไทย ถ้าได้มีการแยกแยะเศษแก้วออกจากขยะอื่นๆ แล้วนำกลับมาหลอมใหม่ ก็ย่อมเป็นการ ลดปัญหาได้ส่วนหนึ่ง

Refill เช่นน้ำอัดลม และสินค้าอื่นๆ หลายชนิดจะนำขวดเก่ามาทำความสะอาด และบรรจุใหม่ซ้ำอีกครั้งเป็น การลดต้นทุน ลดภาระค่าบรรจุภัณฑ์ แก่ผู้บริโภคด้วย
Re-use สินค้าหลายชนิดเมื่อบริโภคหมดแล้วขวดเก่านั้นยังสามารถนำมาใช้บรรจุสิ่งอื่นๆ ได้อีก เป็นการใช้ประโยชน์ซ้ำสองได้เต็มที่ด้วย ตัวอย่างเช่น ขวดกาแฟผง เมื่อบริโภคหมดแล้วสามารถใช้ใส่เกลือ น้ำตาล ใช้งานได้อีก
~**ขวดแก้วใบเก่าช่วยโลกใบใหม่ การนำขวดแก้วที่ใช้แล้วนำกลับมารีไซเคิลใหม่ สามารถช่วยลดอุณภูมิในอากาศ ไม่ทำให้โลกร้อน ลดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 25 บาท~**

1 ความคิดเห็น:

NONGNI กล่าวว่า...

รับนักศึกษาฝึกงานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือเปล่าค่ะ ช่วยตอบกลับด้วยค่ะ